Powrót do ciekawostek

07 01 19

Dlaczego Polacy, piją znacznie mniej wody butelkowanej niż mieszkańcy Europy, zwłaszcza południowej i zachodniej?

Z uwagi na tradycję i nawyki żywieniowe, uwarunkowania klimatyczne, ale również niedostateczną edukację zdrowotną. Badania wskazują, że po wodę najczęściej sięgają młodzi ludzie ze średnim lub wyższym wykształceniem, prowadzący tzw. modny styl życia i ludzie o wyższych dochodach. A woda jako podstawowy płyn powinna być obecna w diecie człowieka w każdym wieku.