Powrót do ciekawostek

28 01 19

Ogólne zasoby wody na ziemi

Woda zajmuje 72% powierzchni naszej planety. Zasoby wodne na świecie to przede wszystkim otwarte zbiorniki pokrywające powierzchnię Ziemi. Wśród nich znajdują się: oceany, morza, jeziora, rzeki i stawy oraz wody podziemne. Głównym źródłem wody pitnej na lądzie są jej pokłady znajdujące się pod ziemią. Ogólne zasoby wody na ziemi stanowią:

  • morza i oceany : 97,18 %
  • wody powierzchniowe (rzeki, jeziora): 2,17 %
  • wody podziemne: 0,62 %