alt

Pieniny

Jest w Polsce takie miejsce, które wszystkich zachwyca
– z bujną przyrodą, przepięknymi widokami. Powietrze i woda są tu tak krystaliczne, jak nigdzie indziej. To Pieniny – jedne
z najczystszych gór Europy.

alt

Dunajec

Rzeka, która pokonuje Pieniny bardzo krętymi drogami.
Przemierza doliną pomiędzy Sromowcami, a Szczawnicą
i Krościenkiem, pokonując 7 wielkich zakrętów.
Wzdłuż niego wznoszą się niezwykle strome i urwiste zbocza
skalne oraz granie nad którymi dominuje Sokolica, tak jak
nad całymi Pieninami Trzy Korony.

alt

Górska woda

Unikalna struktura geologiczna gór,
z często występującym pionowym układem warstw geologicznych sprawia, że stanowią one naturalny filtr dla obfitych złóż wód
mineralnych, źródlanych i leczniczych,
charakteryzujących się wyjątkową czystością pierwotną i wspaniałym górskim smakiem

alt

Ekologiczna enklawa

Obszar Pienin był zawsze wolny od zanieczyszczeń cywilizacyjnych.
A ochrona prawna parku narodowego, obejmująca całe niemal Pieniny,
gwarantuje, że jest to prawdziwie ekologiczna enklawa Europy.

Stąd pochodzi naturalna woda mineralna Kinga Pienińska