Powrót do ciekawostek

28 01 19

Czym się różni naturalna woda mineralna od wody źródlanej?

Obie są wodami podziemnymi, pierwotnie czystymi pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Z tym, że ta pierwsza charakteryzuje się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne. Czyli takimi, które powodują korzystne oddziaływanie na zdrowie człowieka. Ponadto naturalna woda mineralna jest uznawana za minerał bez względu na stopień mineralizacji. Wody źródlane natomiast nie różnią się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonymi w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Unia Europejska prowadzi wyłącznie rejestr wód mineralnych, nie prowadzi natomiast rejestru wód źródlanych.